‘Sociaal ondernemen zou de norm moeten zijn’

Sociaal ondernemen is booming. Stichting Stunt, een Delftse stichting die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt, is hier al langere tijd mee bezig. “Onze missie is sociaal en duurzaam ondernemen, met mensontwikkeling als eerste prioriteit,” zegt Marc Boekenstijn, algemeen directeur van Stunt. Om een volgende stap met Stunt te maken, volgde hij in 2017 de Leergang Sociaal ondernemen. Die volgende stap kwam – en hoe.

“Tijdens de leergang heb ik de BHAG, de ‘Big Hairy Audacious Goal’, voor Stunt tot concreet doel gemaakt,” vertelt Marc.

 

Marc Boekenstijn, alumnus Leergang Sociaal Ondernemen (Fotograaf: Frank Ruiter)

 “Dit doel was het ontwikkelen van de Stunt Upcycle Campus in Delft waar sociaal, duurzaam ondernemen samenkomt en menselijke verbinding brengt. Het was een utopische droom voor over een jaar of vijftien, maar we hebben deze al binnen drie jaar na de leergang gerealiseerd.”

Mijn ‘Big Hairy Audacious Goal’ al binnen drie jaar na de leergang gerealiseerd

Brakke auto

De leergang hielp om de businesscase rond de Upcycle Campus die Stunt al had ontwikkeld, verder aan te scherpen. Ook leerde Marc dat focus “alles” is, ook al lijkt een doel vrijwel onhaalbaar. “Een andere impactondernemer zei: ‘Gefocust sociaal ondernemen is alsof je met een brakke auto over een lange, rechte weg door de woestijn rijdt met om de honderd meter een rood stoplicht’. Daar moet je tegen kunnen. De leergang heeft me eens te meer geleerd nooit op te geven.”

Meetlat

Nog steeds brengt Marc het geleerde in de praktijk. “Elk project dat we starten is nu gefocust op onze missie. We gebruiken het businessmodel Canvas, een businesscase op één A4. Met dit model leggen we elk initiatief langs de meetlat van die visie en bepalen aan de hand daarvan of we het duurzaam, mensgericht en zakelijk kunnen ontwikkelen.”

Grote impact op mensen én het milieu

Rabo Foundation

Dat de Upcycle Campus al binnen drie jaar in plaats van vijftien een feit was, is mede te danken aan de samenwerking met de Rabo Foundation en andere impactfondsen, zoals het Anton Jurgens Fonds, Fonds 1818 en Stichting DOEN. “De leergang heeft ervoor gezorgd dat we de missie van Stunt in breder perspectief bij co-financiers konden brengen.”

De Rabo Foundation en Stunt werkten al samen voordat Marc de leergang begon. Nynke Struik is programmamanager Sociaal Ondernemen bij de Rabo Foundation. Over het begin van de samenwerking zegt ze: “Stunt kwam bij ons met een plan voor tegeltjes van gerecyclede plastic flessen. Dat sprak ons aan vanwege de grote impact op mensen én het milieu.”

Een spiegel voor andere ondernemers

Sociaal ondernemen de norm

Nynke raadde Marc aan de Leergang Sociaal Ondernemen te volgen vanwege de ambities om verder te groeien met de Upcycle Campus. Marc kreeg een beurs van de Foundation om de leergang te volgen. Nynke: “En nog steeds investeren we in Stunt, omdat ze veel mensen met afstand tot arbeidsmarkt richting werk helpen.

De missie van de Rabo Foundation is om sociaal ondernemen de norm te maken en zelfredzaamheid te stimuleren. Als je helpt bij het opschalen van sociaal ondernemers, creëert dat steeds meer werkgelegenheid voor mensen om op eigen kracht mee te doen.” Bovendien zijn sociaal ondernemers een spiegel voor andere ondernemers, merkt Nynke. Ze laten zien dat je door duurzaam en sociaal te werken een rendabele onderneming kan neerzetten.

Op dit moment wordt gekeken naar het oprichten van een BVm, een maatschappelijke BV, om daar het onroerend goed van de Upcycle Campus in onder te brengen. Op die manier kunnen de zakelijke en bestuurlijke risico’s van het vastgoed gescheiden worden van de sociaal maatschappelijke functie van Stichting Stunt.

Meerwaarde leergang

“Toen Marc de leergang volgde, hadden we steeds contact met Stunt. Samen keken we hoe wij als Rabo Foundation konden bijdragen aan het proces richting hun doel, het opschalen. En hoe we konden helpen om dat doel te realiseren.”

Nynke is duidelijk enthousiast over de leergang Sociaal Ondernemen. “Ook andere ondernemingen doen via ons de leergang. We horen vaak dat deelname heel waardevol is. Niet alleen door de kennis, maar ook vanwege het alumni-netwerk. Rabo Foundation is al vijf jaar verbonden aan de leergang, omdat we de meerwaarde zien.”

Samen kom je verder

Samenwerking

Zowel Nynke als Marc zijn positief over de samenwerking tussen Stunt en Rabo Foundation. “De samenwerking bevestigt wat we binnen Stunt voorstaan: samen kom je verder,” zegt Marc. “In sociaal, maar ook in ‘regulier’ ondernemerschap: collectiviteit, samen werken aan mensontwikkeling, duurzaamheid en continuïteit. Als dat de echte focus is, kunnen we elke crisis overwinnen.” De leergang heeft de band tussen hem en de Rabo Foundation nog verder verdiept en verbreed, vindt Marc. “Ook heeft het de samenwerking met andere fondsen en onze lokale Rabobank verder gestimuleerd.”

Stunt heeft dus veel (gehad) aan de Rabo Foundation, maar andersom leren zij ook van Stunt. “De kennis die Marc opdeed bij Stunt kunnen we verspreiden onder de andere sociaal ondernemers die ons fonds ondersteunt,” zegt Nynke. “Een voorbeeld hiervan is de goede samenwerking van Stunt met de gemeente Delft. Voor veel sociaal ondernemers is de samenwerking met gemeentes namelijk wat lastig door de verschillende wet- en regelgeving. Dan is meer kennis heel nuttig.”

Zelf aan de slag?

Als succesvol sociaal ondernemer bent u continu op zoek naar de juiste balans tussen idealen en winst maken, stabiliseren en innoveren, zakelijk en privé. Tijdens de Leergang Sociaal Ondernemen geven experts u theoretische, praktische en persoonlijke verdieping om deze uitdagingen aan te gaan en uw onderneming een stap verder te brengen. Het programma start in het eerste kwartaal van 2021.