Nieuwe samenwerking: leergang Sociaal Ondernemen

16 juli 2020

Begin 2021 start de leergang Sociaal Ondernemen voor de eerste keer bij de Universiteit Utrecht. Dit executive programma, dat al jaren met succes wordt verzorgd onder leiding van Nicole Verhoeven, richt zich op sociaal ondernemers die zoeken naar de juiste balans tussen maatschappelijke missie en winst maken, stabiliseren en innoveren, zakelijk en privé. Kortom, ondernemers die hun onderneming een stap verder willen brengen. Waar te beginnen?

De afgelopen jaren heeft het begrip sociaal ondernemen aan populariteit gewonnen. De problematiek rond het creëren van een gezonde businesscase met respect voor mens en milieu is relevanter dan ooit. Via sociaal ondernemerschap draag je door te ondernemen bij aan een oplossing voor maatschappelijke uitdagingen zoals ongelijkheid, diversiteit, inclusie en klimaatverandering. Maar hoe verbind je hierbij maatschappelijke en financiële waardecreatie?

De valkuil van geld verdienen en goed doen

Bundeling van krachten

Nicole Verhoeven, programmamanager, ervoer als directeur van een sociale onderneming zelf de valkuilen die de combinatie van geld verdienen en goed doen met zich mee brengt. Tien jaar geleden ontwikkelde zij vanuit een samenwerkingsverband tussen diverse kennisinstellingen, het bedrijfsleven en enkele grote fondsen de leergang Sociaal Ondernemen.

Deze bundeling van krachten resulteerde in een academische opleiding met docenten en experts uit de praktijk, waar kennis wordt gedeeld en gecreëerd, gewerkt wordt aan de eigen casus van de ondernemer, en dilemma’s op zakelijk én persoonlijk niveau met elkaar worden uitgewerkt.

Multidisciplinaire kijk

In het nieuwe programma voor 2021 wordt voortgebouwd op deze historie. De Universiteit Utrecht biedt een multidisciplinaire academische basis als grondslag voor het oppakken van de uitdagingen die sociaal ondernemers in de praktijk tegenkomen. Een multidisciplinaire kijk op sociaal ondernemerschap biedt bij uitstek een goede aansluiting op praktijksituaties waar vaak verschillende perspectieven samenkomen.

Multidisciplinaire kijk

In het nieuwe programma voor 2021 wordt voortgebouwd op deze historie. De Universiteit Utrecht biedt een multidisciplinaire academische basis als grondslag voor het oppakken van de uitdagingen die sociaal ondernemers in de praktijk tegenkomen. Een multidisciplinaire kijk op sociaal ondernemerschap biedt bij uitstek een goede aansluiting op praktijksituaties waar vaak verschillende perspectieven samenkomen.

Je onderneming naar hoger plan tillen

De eigen onderneming centraal

Binnen de leergang komen in een periode van negen maanden uiteenlopende thema’s aan de orde die spelen binnen de bedrijfsvoering van groeiende ondernemingen: van strategische beleidsvoering tot het realiseren en meten van de impact van de sociale onderneming. De eigen organisatie vormt hierbij voortdurend het uitgangspunt.

Bij elk thema trekt een expert het onderwerp in breder perspectief en gaat met de groep in discussie over de gevolgen voor de praktijk. Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij het beleid voor aanbestedingen en welke kansen biedt dit voor sociaal ondernemers? Hoe ga je om met verschillende typen stakeholders? Welke typen businessmodellen kunnen worden onderscheiden en wat zijn de specifieke kenmerken en sterktes van deze modellen? Vanuit een solide basis wordt ruimte gemaakt voor specifieke thema’s, afhankelijk van de behoeften vanuit de groep.

Persoonlijke ontwikkeling en strategie

In het programma is volop ruimte voor coaching en intervisie. Ook werk je via een training in organisatieopstellingen aan specifieke vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en strategie. Op deze manier leer je als ondernemer om persoonlijk leiderschap te tonen in het proces om je onderneming naar een hoger plan te brengen.

Inmiddels hebben meer dan 150 alumni de opleiding succesvol afgerond. Voor veel deelnemers bracht de leergang niet alleen hun bedrijf naar een volgend niveau, maar betekende hun deelname aan dit intensieve traject ook een wezenlijke impact op henzelf als ondernemer.