Sociaal ondernemers ontvangen certificaat 

Vrijdagmiddag 3 november presenteerden deelnemers van de leergang Sociaal Ondernemen lichting 2017, tijdens het Final Pitch Event hun businesscases aan een panel van experts en namen zij hun certificaat in ontvangst. In de afgelopen negen maanden werkte een groep van ambitieuze sociaal ondernemers tijdens de leergang aan de groei van hun organisaties. Via masterclasses, workshops, coaching en intervisie ontwikkelden ze een duurzaam businessmodel en werkten aan hun persoonlijk leiderschap. 

Na het welkomstwoord van Nicole Verhoeven, programma-manager van de leergang, deelde Kees Klomp, purpose business consultant, zijn persoonlijke perspectief op betekenisvol ondernemen. Hij sprak de wens uit er in de toekomst geen term als sociaal ondernemen meer nodig is, maar dat dit gewoon ‘normaal’ is: ondernemen met hart voor mens en milieu. Daarna was het de beurt aan de ondernemers die hun businesscases presenteerden aan het expertpanel bestaande uit Marloes Tap van PwC, Doesje Fransen van Start Foundation, Sophie Mutsaerts van Rabobank Amsterdam en Kees Klomp. Ook voor de aanwezigen in de zaal was een rol weggelegd. In de pauze konden zij hun steentje bijdragen door via een ‘marktplaats’ individuele tips te geven aan de verschillende ondernemingen.

Deelnemer van de leergang Karima Daoudi van Bureau MHR / Forsa! over hun final pitch: ‘Forsa! speelt in op hiaten in de reguliere aanpak van jeugdcriminaliteit met een innoverende en bewezen methodiek die recidive drastisch verminderd. Met de nominatie van de Hein Roethofprijs hebben we laten zien dat we daadwerkelijk maatschappelijke impact realiseren. Met de final pitch was ons doel het aanwezige publiek te motiveren en mobiliseren om Forsa! landelijk te gaan uitrollen. We kregen enthousiaste reacties van de aanwezigen.’ Karima kijkt terug op een mooie leergang Sociaal Ondernemen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met de opgedane kennis en het hieraan overgehouden netwerk wij Forsa! landelijk gaan uitrollen.’

Tanja Visser was als directeur van Stichting Nyenrode Fonds ook aanwezig en vond het een zeer inspirerende middag met bevlogen mensen. ‘Het zijn stuk voor stuk ondernemers die hun idealisme om weten te zetten naar actie en daarmee impact hebben op de maatschappij. De leergang Sociaal Ondernemen heeft hen aan het denken gezet en geholpen om de volgende stap te zetten in de professionalisering van hun bedrijf of stichting. Hierdoor blijft de continuïteit van de onderneming gewaarborgd en wordt in een aantal gevallen al winst behaald. Inmiddels hebben meer dan 100 sociaal ondernemers de leergang afgerond. Van deze ondernemers zijn ruim 95% in business. Een prachtig resultaat.’ 

Half februari, begin maart 2018 start, naast de basis leergang, ook een advanced programma. In dit programma staat het opschalen van de impact centraal en het programma is bedoeld voor ondernemers die met hun onderneming al in een volgende fase zitten. Om dit programma te financieren is Stichting Nyenrode Fonds nog op zoek naar sponsoren. Mocht je een bijdrage willen leveren aan het programma, neem dan contact op met Nicole Verhoeven (programma-manager) of Tanja Visser (directeur Stichting Nyenrode Fonds). Nyenrode biedt de leergang Sociaal Ondernemen aan met steun van een aantal belangrijke partners. Dankzij de steun van Stichting Doen, PwC, Rabobank Foundation en Start Foundation bieden wij sociaal ondernemers de kans om de leergang te volgen.