‘Een jaar werken áán je sociale onderneming in plaats van erin geeft veel inzicht en nieuw perspectief.’

6 september 2022

Iedereen neemt zijn of haar kennis en ervaring mee, wil van elkaar leren en kan in een vertrouwde omgeving onder gelijkgestemden alles bespreken. De Leergang Sociaal Ondernemen is zeer waardevol voor start-ups én doorgewinterde ondernemers. Deelnemers Iris van Beers en Jan Willem van Bokhorst kijken terug op een geslaagde eerste helft van het programma.

‘Ik werd gewezen op de Leergang Sociaal Ondernemen en bleek in aanmerking te komen voor een beurs,’ begint Jan Willem van Bokhorst, samen met compagnon Remco Wagemakers eigenaar van Oscar Circulair. ‘Na mij er in verdiept te hebben leek het mij bijzonder interessant. Het programma bleek goed aan te sluiten bij de fase waarin ons bedrijf nu zit. Een fase die veel vraagstukken met zich meebrengt. Bovendien leek het ons verstandig eens van een grotere afstand naar het bedrijf te kijken.’

‘Het programma sluit goed aan bij de fase waarin ons bedrijf nu zit.’

Ook Iris van Beers, samen met compagnon Esther van der Hoeven eigenaar van Mixblik, bleek in aanmerking te komen voor een beurs. ‘We komen allebei uit de sociale sector, en hebben beiden ervaring bij stichtingen zoals Amnesty en Vluchtelingenwerk. Maar bedrijfservaring, dat hebben we minder. Ons bedrijf is eigenlijk een uit de kluiten gewassen project. We stonden op dat moment echter aan de vooravond van een nieuwe fase en waren op zoek naar meer handvatten om dit in goede banen te leiden. We waren net een jaar bezig en liepen tegen grote vraagstukken aan over bijvoorbeeld de investering in machines, bedrijfsruimte en personeel. Het programma kwam voor ons dus op precies het juiste moment.’

Verdiepen of niet

Jan Willem: ‘Je gaat vaak met zevenmijlslaarzen door de onderdelen. Dat is goed. Je krijgt voldoende theoretische en praktische informatie zodat je zelf kunt beslissen of je er wat aan hebt voor je onderneming en jij je er verder in wilt verdiepen, of dat je het naast je neerlegt.’

Het team van Oscar Circulair

‘De intervisie onderdelen vind ik ook heel boeiend. Met andere ondernemers kijken naar de problemen die binnen jouw bedrijf en dat van hun spelen, de reflectie daarop. Het geeft je wat afstand tot je onderneming en nieuwe inzichten en invalshoeken.’

‘Er zijn zeker nu al punten waarmee ik verder wil en kan binnen de onderneming,’ vervolgt Jan Willem. ‘We hebben, mede met de kennis van de leergang, ons organogram en het leiderschapsteam verder ontworpen en ingevuld. Daarnaast kijken we anders naar het aannameproces van personeel, hebben we onze missie wat scherper geborgd in de organisatie en gaan we de impact nog concreter monitoren en managen.’

‘Ik ben ook al dingen in het programma tegengekomen waarvan ik weet dat we ze gaan toepassen, maar pas als de tijd daar rijp voor is. Die kennis houden we dus even in het vat, en zal ons in toekomst wellicht helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.’

Een samenvatting van alle problemen die je in de toekomst tegen kan komen.

Iris: ‘Het programma is een samenvatting van alle problemen die je in de toekomst tegen kan komen. Alle kennis die je nu krijgt is te veel om dadelijk te implementeren, en bovendien zijn een onderneming en haar ondernemers er nog niet altijd klaar voor. Maar alles dat ik geleerd heb en nog ga leren blijft wel in mijn hoofd zitten en geeft mij meer een helicopterview, zodat we op een beslissingsmoment goed geïnformeerd een keuze maken.”Zo heb ik veel geleerd over de constructies die je kan maken van een stichting en een bv naast elkaar, en hoe je maatschappelijke doelen en statuten van een bv kan vastleggen. Met die kennis zijn we gaan kijken naar een nieuwe structuur voor onze onderneming.’

Iris van Beers (R) met co-founder Esther van der Hoeven (L)

Minder technisch

‘Ik had verwacht dat het allemaal wat technischer zou zijn,’ zegt Iris. ‘Meer een bedrijfskundige opleiding, maar de insteek is juist wat globaler. 

Het programma leek mij nuttig, want over zaken als mijn leiderschapsstijl of onze bedrijfscultuur had ik nooit echt nagedacht. Onze bedrijfscultuur is voor een goed deel gebouwd op de achtergrond van de vrouwen die hier werken. Mooi om te ontdekken dat wij daar best uniek in zijn.’

‘Vrijheid om in alle openheid en in vertrouwen met elkaar te sparren.’

Op de helft

Zowel Iris als Jan Willem zijn nu halverwege het programma, dit najaar komt het vervolg. Jan Willem: ‘Het is een leuke groep om mee samen te werken en in de loop van het programma leer je elkaars onderneming en de problemen waar je collega-ondernemers tegenaan lopen kennen. Bij sommige mensen zie ik al grote veranderingen. Ik zie uit naar de verdere ontwikkelingen binnen onze groep.’

‘Je komt niet uit dezelfde stad en zit niet in elkaars vaarwater,’ vult Iris aan. ‘Dat is heel prettig. Het leukste onderdeel vind ik het kijkje in de keuken van andere ondernemingen. Die momenten, die gesprekken, die hebben voor mij een grote toegevoegde waarde in het programma.’

‘Er is niemand die iets van je wilt,’ besluit Jan Willem. ‘Niemand in de groep die je iets wil verkopen, niemand die jij iets wilt verkopen. Dat maakt de wisselwerking in de groep heel waardevol. Het geeft meer vrijheid om in alle openheid en in vertrouwen met elkaar te sparren.’